تماس با ما

آذربلیط

 


آدرس دفتر مرکزی


آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر فلکـه بزرگ، جنب بانک صادرات


کد پستی: ۵۱۵۷۹۳۵۶۷۹


تلفن تماس: ۳۱۳۷-۴۱-۹۸+
                ۹۸-۴۱-۳۳۳۳-۳۱۷۷+


فکس:
                ۹۸-۴۱-۳۳۳۲-۷۲۲۹+


آدرس ایمیل: info@azarbilit.ir