بیمه مسافرتی


 بیمه مسافرتی خدمتی نوین است که امکانات درمانی را هنگام وقوع حوادث یا بروز بیماری به شما مسافران عزیز ارائه می دهد. بیمه مسافرتی که مخصوص مسافران خارج از کشور است، از طریق عقد قرارداد با انطباق بر شرایط شبکه بین المللی ارائه می گردد. از این رو آذر بلیط امکان تهیه آنلاین بیمه مسافرتی را برای مسافرین عزیز که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند را فراهم کرده است تا مسافرین گرامی در هنگام سفر نگران هزینه اتفاقات و یا درمان نباشند. 
لازم به ذکر است مسافرینی که بیمه مسافرتی خود را دریافت نمی کنند، مجبور خواهند بود برای یک درمان خفیف هزینه گزافی را پرداخت کنند. در حالی که تیم آذربلیط برای جلوگیری از هزینه های اضافی شما را قادر می سازد تا به راحتی اقدام به أخذ بیمه مسافرتی خود در اسرع وقت نمایید. همچنین مسافرین گرامی در صورت استفاده کردن از بیمه خود می توانند خسارت های موجود را با تحویل مدارک دریافت نمایند.


به زودی بیمه مسافرتی در آذربلیط قابل استفاده خواهد بود و شما مسافرین عزیز قادر خواهید بود تا در کمترین زمان ممکن و در هر کجا که باشید به راحتی اقدام به أخذ بیمه مسافرتی کنید.